Jan Geert Bakker over de laatste raadsvergadering van 2021

Jan Geert Bakker over de laatste raadsvergadering van 2021 "Het was de laatste en langste raadsvergadering van het jaar, maar zeker niet de beste".

Op de agenda stond de besluitvorming over maar liefst vier woningbouwlocaties. Als we na afloop van de vergadering naar het resultaat kijken, dan moet de conclusie helaas zijn: de woningzoekende is de grote verliezer. Hoe komt dat zo?

Bestuurlijke kracht 

In de gemeenteraad is er unaniem overeenstemming over de hoofdlijn; er moeten meer nieuwe woningen komen. Onze inwoners, vooral jongeren maar ook ouderen, moeten veel te lang wachten op een betaalbare woning. Het aantal locaties waar woningen kunnen worden gebouwd is beperkt. En bij alle locaties geldt dat er veel andere belangen in het geding zijn. Het belang van omwonenden, het behoud van groen, andere gebruikers van het gebied zoals sportverenigingen. Allemaal terechte belangen, waar de gemeente ook rekening mee heeft te houden. Er kan niet zomaar vlot gebouwd worden, eerst dient een proces van participatie te worden gevolgd. Dat is belangrijk en moet gebeuren, maar juist daar gaat het mis. 

Heemskerk mist in de gemeenteraad de bestuurlijke kracht om zo’n ingewikkeld proces met al die belangen tot een goed einde te brengen. Soms is de doelstelling aan het begin niet duidelijk, zoals bij Assumburg/Oud-Haerlem/Tolhek. In plaats van duidelijk te zijn over de prioriteit van woningbouw, wordt er te vaag gepraat. Bij bewoners en verenigingen wordt de indruk gewekt alsof ‘alles open’ is, alsof ‘alles kan’. Later blijkt dan natuurlijk dat het helemaal niet zo open is en voelen velen zich voor het lapje gehouden. 

Die mensen kan ik zeggen: er is bij de gemeente geen kwade opzet, er zijn geen slechte bedoelingen. De reden dat het mis gaat is angst. Er is angst om stevig te besturen. Angst om een standpunt in te nemen waar niet iedereen het mee eens is. Angst voor de (sport-)verenigingen en angst voor de kiezers. 

Participatie is belangrijk, maar de gemeente kan en hoeft daarbij niet iedereen zijn zin te geven. Soms zal de gemeente moeten zeggen: wij hebben u gehoord, maar doen het anders. Want dat is in het belang van de woningzoekenden. Dat is in het algemeen belang.

Koers houden

De gemeenteraad lukt het niet altijd goed om koers te houden. Ook niet bij de ontwikkeling van Eikenhof. Daar was wel een duidelijke doelstelling vooraf en lag er na jaren van voorbereiding een voorstel waarop de raad unaniem ‘ja’ had kunnen zeggen. Dan had de bouw van woningen kunnen beginnen. Maar vlak voor de besluitvorming kreeg een van de raadsleden van D66 een nieuw idee: “in plaats van woningen zou op die locatie ook wel een school kunnen worden gebouwd!” Toen verzuimde de gemeenteraad het roer recht te houden, liet zich afleiden en ging schuiven: “Een school is misschien ook wel een goed idee?” Met als onvermijdelijk gevolg nog meer vertraging voor de woningbouw. Een slechte zaak! Die school gaat er vast niet komen, maar de woningzoekende is de grote verliezer van de vertraging.

Overstappers

De kracht van de raad heeft ook te lijden van de ‘overstappers’. De raadsleden die van de ene partij naar de andere gaan. Eerst was dat Donny van de Berg: als talent gescout door Liberaal Heemskerk, na enige tijd overgestapt naar Heemskerk Lokaal. Tijdens de laatste raadsvergadering ging Freek Koster de omgekeerde route: jarenlang voor Heemskerk Lokaal in de raad voelt hij zich nu beter thuis bij Liberaal Heemskerk. Freek is een man die ik niets dan het beste wens. Maar wat vindt de kiezer hiervan? Of maakt het niet alleen Freek maar ook de kiezer niet veel uit of het de ene of de andere lokale partij is? In ieder geval doet dit soort wisselingen afbreuk aan het gezag en de kracht van het bestuur van Heemskerk.

Gefeliciteerd! 

Toch was er ook een hoogtepunt in de raadsvergadering: met enige trots heb ik namens de VVD alle inwoners gefeliciteerd met het feit dat de OZB al vier jaar lang niet is verhoogd. Dat heeft de coalitie goed weten vast te houden, ondanks herhaalde pogingen van de linkse oppositie om deze belasting wel te laten stijgen. 

De gemeenteraad kan dan weliswaar best wat steviger zijn, de OZB ging in ieder geval niet omhoog. Laten we dat zo houden!

Jan Geert Bakker