Motie 'Betaalbare Koopregeling Heemskerk (BKH)' van VVD, CDA en Liberaal Heemskerk aangenomen!

Gemeente Heemskerk laat een regeling opstellen die het mogelijk maakt voor jonge gezinnen om een woning binnen de gemeentegrenzen te kopen.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft tijdens de vergadering van 29 juni een motie van VVD (Bertus Berghuis, CDA en Liberaal Heemskerk aangenomen.

Gemeente Heemskerk laat een regeling opstellen die het mogelijk maakt voor jonge gezinnen om een woning binnen de gemeentegrenzen te kopen. De grond blijft vooralsnog in eigendom van de gemeente.
De zogeheten Betaalbare Koopregeling Heemskerk (BKH) is bedoeld voor jonge huishoudens, woonachtig of geboren in Beverwijk, Heemskerk of Uitgeest.
IN\n de bijlagen leest u het kranten artikel en de betreffende motie.