Hartekreet huiselijk geweld en kindermishandeling

Naar aanleiding van de regio visie Huiselijk geweld en mishandeling doet Karin Smit een hartekreet en heeft schriftelijke vragen gesteld richting het college

Bijgaand de regio visie Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling alsmede de schriftelijke vragen zoals ingediend.