Aftreden wethouder van Dijk (D66). D66 besluit uit de coalitie te stappen

Woensdag 11 november, na afloop van het debat in de gemeenteraad over de begroting voor 2021, is wethouder Marieke van Dijk (D66) afgetreden en is er een einde gekomen aan een coalitie waar D66 onderdeel van uitmaakte.

Op de eerste plaats betreuren wij, de fractie van VVD Heemskerk, het opstappen van wethouder Van Dijk. Zij was een goede wethouder, die zich gedurende ruim zes jaar met veel energie voor Heemskerk heeft ingezet. In de samenwerking konden wij het prima met haar vinden.

Wij vinden haar aftreden niet alleen jammer, maar ook onnodig. Ja, er is een verschil van inzicht tussen enerzijds de VVD, het CDA en Heemskerk Lokaal en anderzijds D66. Dat gaat over de OZB, de belasting op woonhuizen. Wethouder Van Dijk heeft voorgesteld de OZB met wel 10% extra te verhogen, VVD Heemskerk en andere partijen zijn daar tegen.

Maar daar is meer over te zeggen. Want Heemskerk Lokaal, CDA en VVD accepteren wel dat de afvalstoffenheffing en de rioolheffing volgend jaar fors omhoog gaan. En ook de gebruikelijke jaarlijkse verhoging van de OZB met 1 1/2% accepteren wij. Dat vinden wij weliswaar vervelend, maar onvermijdelijk. 

Met nog eens 10% extra OZB, bovenop de andere belastingverhogingen, vroeg wethouder Van Dijk echt teveel. Zij kon weten dat VVD Heemskerk daar niet mee akkoord zou gaan. Dat staat niet alleen in ons verkiezingsprogramma, maar ook in het coalitieakkoord en wij hebben dat het afgelopen jaar meermalen luid en duidelijk gezegd. 

Wij vinden het echt jammer dat wethouder Van Dijk meende te moeten stoppen, maar wij houden vast aan onze standpunten. In het belang van de inwoners van Heemskerk.

Naast de inhoud is er in de politiek ook altijd sprake van emotie. Het is nu eenmaal mensenwerk. Die emoties spelen ook hier een rol.

We hadden aan Marieke van Dijk een wethouder met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij was een goed bestuurder, zeker ook op het gebied van financiën. Keerzijde daarvan was dat zij de begroting zag als ‘haar’ product. Daar was zij trots op. Zij was eraan gewend geraakt dat de gemeenteraad haar wel volgde als zij aangaf hoe zij het wilde hebben. Zij had er zichtbaar moeite mee dat zij, met het toetreden van de VVD in de raad, meer tegenspraak kreeg. Niet alleen van de VVD maar ook van het CDA, Heemskerk Lokaal en Liberaal Heemskerk.

Toch is het zo dat de begroting van Heemskerk door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De wethouder doet namens het college een voorstel, maar de raad beslist. Dat is democratie.

De ergernis over het veranderen van ‘haar’ begroting bij de persoon Marieke van Dijk heeft helaas bij haar aftreden een grotere rol gespeeld dan het inhoudelijke verschil van mening tussen wethouder Van Dijk en de andere partijen.

Wij vinden het jammer. Er is een goede wethouder weg. Het aftreden was niet nodig. Als wij gewoon in de raadszaal hadden vergaderd in plaats van digitaal, was het misschien anders gelopen. Want dan was er veel gemakkelijker informeel overleg mogelijk geweest.

Maar ja, dat is “ als....”. Het is nu eenmaal wel gebeurd en wij gaan en moeten verder. Zonder Marieke van Dijk, maar met de inzet van alle anderen. In het belang van Heemskerk en alle inwoners.

Fractie van VVD-Heemskerk