Concept-verkiezingsprogramma VVD tweede kamerverkiezingen 2021-2025

Lees hier het concept-verkiezingsprogramma van de VVD. Ons nieuwe verhaal. Samen geschreven met 25.000 VVD-leden. Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd.


Download hier het hele concept verkiezingsprogramma

Download hier de samenvatting


Economie en overheid

Een sterke overheid die soms ingrijpt in de economie. Lagere lasten voor middeninkomens en het mkb. Uit de crisis door economische groei in plaats van bezuinigingen.

Werk en zekerheid

Een goed vangnet voor iedereen, inclusief zzp’ers. Steun voor werkende middeninkomens. Werken en ondernemen aantrekkelijker maken, hoger minimumloon.

Onderwijs en vrijheid

Goed onderwijs als norm, excellentie stimuleren. Kinderen beginnen eerder met leren en gaan eerder naar school. Scholen beschermen tegen buitenlandse haatzaaiers.

Volksgezondheid en zorg

Doorgeschoten marktwerking en bureaucratie rechtzetten. Zorg betaalbaar houden, eigen risico bevriezen. Vaccineren tot norm maken.

Internationale politiek

Versterking van onze krijgsmacht. Een sterker Europa tegenover China en andere machtsblokken. Voorwaarden aan ontvangers van ontwikkelingshulp.

Migratie en integratie

Europese buitengrenzen bewaken, migranten naar veilige landen buiten de EU sturen. Strafbaar stellen van illegaliteit. Minder vrijblijvendheid bij integratie.

Veiligheid

Drugscriminelen harder en creatiever aanpakken. Vrijheden van jihadisten en haatpredikers beperken. Minimumstraffen voor georganiseerde misdaad en terroristen.

Zet cookies aan om de video te tonen.