"Succesvolle motie 'Lightrail' van initiatiefnemer Bertus Berghuis".

De afgelopen maanden heeft onze Bertus Berghuis het initiatief genomen een motie in te dienen voor onderzoek naar een 'Lightrail' tussen de gemeenten in de metropoolregio Amsterdam (o.a. Heemskerk, Beverwijk, Zaanstreek, Haarlem, Amsterdam).

Vergelijkbaar is de lightrailverbinding in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag die een mooie duurzame oplossing geeft voor de druk op het vervoersnetwerk.
De motie is door alle fracties in Heemskerk omarmt. Bertus heeft vervolgens deze motie naar alle betrokken gemeenten gestuurd met het verzoek deze daar ook in te dienen. Vele positieve reacties zijn inmiddels ontvangen.
Wij verwachten uiterlijk juni 2021 de uitkomst van het onderzoek.

Betreffende motie kunt u volledig lezen via bijgaand document.