Perspectief nota en de voorgestelde bezuinigingen

Een lange, maar zeer zinvolle raadsvergadering. Een onderwerp, de perspectief nota en de voorgestelde bezuinigingen vanuit de gemeente.

Een lange, maar zeer zinvolle raadsvergadering. Een onderwerp, de perspectief nota en de voorgestelde bezuinigingen vanuit de gemeente. 

Met veel amendementen en moties zijn een aantal voorstellen wel akkoord en een aantal niet. Die van de Culturele Cirkel niet, maar ze hebben wel een opdracht.


Het krantenartikel leest u in de bijlage.