"Mensen die echt de armoede regelingen nodig hebben, moeten ze ook eenvoudig kunnen vinden".

"Mensen die echt de armoede regelingen nodig hebben, moeten ze ook eenvoudig kunnen vinden". Hier kunnen wij als VVD het niet anders dan mee eens zijn. 
Frank Hermans verwoordt in bijgaande video waarom wij het voorstel van het college kunnen omarmen. 
En wij zijn blij met het initiatief van Jose de Kleijn. Daarmee heeft armoede wel weer een oh zo belangrijke plek gekregen!

Zet cookies aan om de video te tonen.