Veiligheid is een groot en belangrijk goed!!

Veiligheid is de basis en dienen wij ten alle tijden als grote prioriteit te behandelen.

Een goed en scherp debat. Wij vinden het belangrijk dat er geld beschikbaar komt zodat de burgemeester haar werk kan doen en ons gevoel van veiligheid kan vergroten. Dat hebben wij trachten te beogen in ons betoog tijdens het bespreken van de begroting 2020.