VVD Heemskerk heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota vier moties ingediend. Drie treft u hier.

Drie moties: 'Jeugdcriminaliteit', 'van buiten naar binnen' en 'versnelling in het sociaal domein'.

Lees onze moties in bijgaande bijlagen