Coalitie akkoord Heemskerk officieël een feit

Vandaag, vrijdag 18 mei 2018 hebben de partijen Heemskerk Lokaal, CDA, VVD en D66 het coalitie akkoord getekend.

Vandaag, vrijdag 18 mei 2018 hebben de partijen Heemskerk Lokaal, CDA, VVD en D66 het coalitie akkoord getekend. 

Een akkoord waar elke van de vier partijen zich duidelijk in herkennen en waar met veel trots terug gekeken wordt op het proces en de totstandkoming. U kunt het akkoord hieronder lezen.

Voor echte VVD-thema’s zoals veiligheid, een stimulerend ondernemingsklimaat en een gedegen financieel beleid is in dit akkoord ruim aandacht.

De komende jaren wordt daarnaast intensief gewerkt aan duurzaamheid, woningbouw en dienstverlening.

De buurtbus, buurtteams en het praktisch organiseren van zwemles zijn enkele onderwerpen uit het programma van VVD Heemskerk, die in het coalitieakkoord staan.

Onze VVD-wethouder Gaatze de Vries is naast bouw & woningtoezicht, agrarische zaken en verkeer & vervoer ook verantwoordelijk voor duurzaamheid en dienstverlening.