1. Stichting beheer fractiegelden VVD Heemskerk

De fractie van de VVD Heemskerk vormt het bestuur van de stichting beheer fractiegelden VVD Heemskerk:

  • Jan Geert Bakker - voorzitter
  • Brandy de Groot - secretaris
  • Frank Hermans - penningmeester

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Stichting beheer fractiegelden VVD Heemskerk is gevestigd; Schiermonnikoog 51.

RSIN/fiscaal identificatienummer: 859637049


Inleiding en doelstelling 

Op 10 december 2018 is de stichting beheer fractiegelden VVD Heemskerk opgericht. De stichting is opgericht met het volgende doel: 

Het beheren van gelden van de Gemeenteraadsfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in de gemeente Heemskerk. Bovendien spant de stichting zich in om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage fractieondersteuning aan te wenden teneinde de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de fractie te versterken.

Activiteiten 

Activiteiten die worden bekostigd uit de maandelijks ontvangen gelden van VVD-raadsleden/wethouders en andere donaties/bijdragen

De stichting spant zich ervoor in om de maandelijks ontvangen gelden van de VVD-raadsleden/wethouders en andere donaties te besteden aan onder andere de volgende activiteiten: 

Het versterken van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de VVD fractieleden, de verspreiding van het liberale gedachtegoed in het algemeen, de bevordering van de liberale beginselen en dat van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), ledenwerving, netwerkopbouw en –onderhoud, (permanente) campagne in aanloop naar verkiezingen en politieke bijeenkomsten. 

De bijdragen/donaties kunnen ook worden aangewend voor werkbezoeken, vergaderbijeenkomsten, scholing (incl. Literatuur) of het inhuren van externe expertise. Ook betalen wij uit deze jaarlijkse gemeentelijke bijdrage administratieve kosten, zoals bankkosten en het laten opstellen van een jaarrekening door (indien nodig) een externe.